Struktura HTML

Struktura HTML HTML je značkovacím jazykem, skládá se tedy ze značek, nebo-li tagů. Některé tagy mají i své atributy, ale o tom později. Ačkoliv se může zdát, že mezi různými webovými stránkami je velký rozdíl, ve skutečnosti mají všechny stejnou „kostru“. <html> <head> </head> <body> </body> </html> Tag <html> identifikuje HTML dokument. Je zapsán jako…

HTML – Historie

HTML – Historie HTML bylo původně vymyšleno, stejně jako koncepce World Wide Webu, v CERNu. Muž, který za oběma těmito vynálezy stojí, není nikdo jiný než Tim Berners-Lee, který dnes stojí v čele W3C – konzorcia, které vyvíjí webové standardy. Začínal však v CERNu, kde v roce 1990 přichází s myšlenkou www a HTML, jako…

Úvod do HTML

HTML (HyperText Markup Language) je značkový jazyk vytvorený na tvorbu jednoduchých stránok. Jeho základom sú tzv. HTML tagy. Existujú dvojaké tagy: 1. Párové (skladajú sa z dvoch tagov začiatočného a ukončujúceho) <p></p> 2. Nepárové <img src=“obr.jpg“>

!DOCTYPE

Každý html dokument by sa mal začínať nepárovou značkou !DOCTYPE, ktorá určuje o akú verziu HTML sa na vašej stránke jedná. Pre HTML dokument ktorý neobsahuje neštandartné tagy. Bez rámcov. <!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01//EN“ <br /> „http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd“> Pre HTML dokument ktorý obsahuje neštandartné tagy. Takisto bez rámcov. <!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 <br…

HTML Barvy

HTML Barvy Barvy v HTML můžeme napsat více způsoby,ale já doporučuji používat pouze tyto dva zápisy: 1. Názvem barvy (Např. red,green,blue,yellow,silver…) Nejčastěji používají začátečníci. Příklad zápisu: <font color=“blue“>Tento text bude modrý.</font> 2. Hexadecimální zápis (Např. #FF0000, #00FF00, #0000FF …) Tento zápis je nejpoužívanejší a i nejvalidnější. Proto pokud můžete,tak se vždy snažte používat hexadecimální zápis.Příklad…