ol – HTML tag

ul

Párový tag ol (ordered list) slouží k vytvoření řazeného seznamu (záleží na pořadí bodů).

Jednotlivé body seznamu pak utvoříme pomocí elementu li.

<ol>
  <li>otevřeme textový editor</li>
  <li>napíšeme kód</li>
  <li>uložíme soubor</li>
</ol>

Prohlížeč obvykle zobrazí ol jako seznam položek a každou položku s číslem na začátku. Styl čísla je možno změnit pomocí atributu type na jinou formu číslování, jako je římské (i, I) nebo písmena (aA).

<ul type="A">
</ul>

Dále nabízí ul atributy reversed pro opačné pořadí bodů nebo start pro určení začátku číslování (udává se vždy v čísle bez ohledu na typ číslování).

<ul type="A" start="5">
  <li>písmeno E</li>
  <li>písmeno F</li>
</ul>

Leave a Reply