HTML – Historie

HTML – Historie

HTML bylo původně vymyšleno, stejně jako koncepce World Wide Webu, v CERNu. Muž, který za oběma těmito vynálezy stojí, není nikdo jiný než Tim Berners-Lee, který dnes stojí v čele W3C – konzorcia, které vyvíjí webové standardy. Začínal však v CERNu, kde v roce 1990 přichází s myšlenkou www a HTML, jako jazyku tvorby stránek. Před HTML byly pro stránky používané různé jiné jazyky, mezi nimiž je významný zejména SGML (standart generalized markup language), který byl základem i pro HTML, dále i XML. Původní HTML však bylo velmi strohé, používalo jen málo tagů, které si však svojí funkci udržely dodnes. Mezi tyto HTML tagy patří například známý tag <title>.

HTML 2.0 bylo představeno v roce 1994. Ve stejném roce bylo založeno i konzorcium W3C. Neobsahovalo příliš převratných novinek, byl určeny tím, co uměly tehdejší prohlížeče.

HTML 3.0 sice vzniklo, ale nebylo podporováno prohlížeči. Další verze – HTML 3.2 vznikla v roce 1995 a nepodporovala ještě CSS – kaskádové styly. Měla proto hodně tagů zabývající se formátem a tabulkami.

HTML 4.0.1 je dodnes hojně používanou formou jazyka. Plnně podporuje CSS a stylování pomocí HTML tagů již označuje za zastaralé. Obsahuje také nové tagy <div> a <span>. S verzí HTML 4.0.1 však bylo oznámeno že se HTML nebude již dále vyvíjet a bude nahrazeno xHTML.

Hlavní rozdíl mezi HTML a xHTML spočíval v tom, že xHTML je case sensitive, tagy a atributy musí být psány malým písmenem. Další rozdíl spočívá v tom, že v xHTML musí být všechny tagy párové – např i tag <img> musí být ukončen pomocí </img>. Případně podporuje i další varianty jako <img />.

Dnes se z xHTML používá nejčastěji verze 1.1, ale stále se využívá HTML 4.0.1 z důvodu brzkého nástupu HTML 5. Mělo by značně usnadnit zápis tagů a přidat některé nové, například pro videa. Jeho vývoj však brzdí Internet Explorer, který HTML 5 stále nepodporuje. U nejnovějších verzí Chrome, Firefoxu či Opery, je však podpora asi 90%.

Leave a Reply