CSS Rozdíly 2

CSS Rozdíly 2 Třetí verze CSS přinesla zatím nejvýraznější vylepšení CSS v historii. Počet nových věcí je skutečně v porovnání s ostatními verzemi obrovský. Celkově se zaměřuje spolu s HTML 5 na vyštípání externích pluginů a zjednodušení vkládání animací bez použití skriptu. Havními novými věci jsou tedy animace, přeměny, nastavení přetékání prvků. Z hlediska animace, přechodů…

CSS Rozdíly 1

CSS Rozdíly 1 Jak již víte, jednotlivé verze css mezi sebou mají mnohé rozdíly. Do dnešního dne máme 3 verze CSS, každá z nichž doplňuje některé vlastnosti, které dříve nebyly. Na rozdíl od HTML, se v CSS zatím žádné vlastnosti nepovažují za zastaralé, nové verze tedy pouze přidávají další využitelné vlastnosti. A jaké to tedy…