HTML5 místo XHTML

HTML5 místo XHTML Po vydání XHTML 1 začalo W3C pracovat na XHTML 2. Jelikož ale zatím nic nového nepřinášelo, vývojáři prohlížečů začali implementovat nové funkce. Po několika letech se tak začalo zdát, že XHTML 2 je nudné a nerealistické. Byla utvořena speciální skupina zvaná Web Hypertext Application Technology Working Group (Pracovní skupina webové hypertextové aplikační technologie),…

XHTML

XHTML Na začátku třetího tisíciletí se začaly objevovat nové přístroje jako PDA, a tak se předpokládalo, že web brzy přesune právě na ně, a k tomu bylo potřeba HTML zjednodušit, bylo tedy vytvořeno XHTML (eXtensible HyperText Markup Language), které bylo mnohem přísnější a bylo tak mnohem jednodušší pro překlad v prohlížeči. Nejprve bylo vydáno jako…

„Poslední“ HTML 4

„Poslední“ HTML 4 I když HTML 3.2 fungovalo, obsahovalo mnoho nedostatků, a tak se W3C rozhodlo vydat další verzi HTML 4, která obsahovala mnoho možnosti pro vkládání do stránky, zlepšovala podporu javascriptu a hlavně dokázala, tentokrát úspěšně, implementovat CSS, kaskádové styly, díky čemuž urychlila vývoj webu. Jako první překvapivě začal podporovat Internet Explorer 5, naopak…

HTML 3.2

HTML 3.2 Jednotlivé prohlížeče sice vyvíjely různé nové technologie, ale většinou se vzájemně neshodly a bylo tak potřeba vytvořit nový obecný standard. A toho se ujala dříve založená organizace W3C, která ve spolupráci s prohlížeči vytvořila specifikaci HTML 3.2. Ačkoli toho neobsahovala tolik nového, ujala se a byla implementována do většiny prohlížečů, a je tam…

První verze HTML

První verze HTML Za první verzi HTML se považuje verze HTML 1 vytvořená kolem roku 1990 Tim Berners-Lee jako jednoduché vylepšení pro internet (tehdy to bylo ještě téměř nic nebylo). Novinka oproti předchozím metodám byla, že šlo formátovat text a hlavně vkládat obrázky přímo do textu. Tato verze se ale moc neujala a svět žil dál…