ul – HTML tag

ul

Párový tag ul (unordered list) slouží k vytvoření neřazeného seznamu – při přehození pořadí jednotlivých bodů by se neměl změnit význam.

Jednotlivé body seznamu pak utvoříme pomocí elementu li.

<ul>
  <li>litva</li>
  <li>lotyšsko</li>
</ul>

Prohlížeč obvykle zobrazí ul jako seznam položek a každou položku s bodem na začátku. Styl bodu je možno změnit buď pomocí zastaralého atributu type, nebo moderní CSS vlastnosti list-style-type.

<ul style="list-style-type:square">
</ul>

Leave a Reply