Struktura HTML

Struktura HTML

HTML je značkovacím jazykem, skládá se tedy ze značek, nebo-li tagů. Některé tagy mají i své atributy, ale o tom později. Ačkoliv se může zdát, že mezi různými webovými stránkami je velký rozdíl, ve skutečnosti mají všechny stejnou „kostru“.

<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>

Tag <html> identifikuje HTML dokument. Je zapsán jako první a ukončený až jako poslední. V hlavičce (prostor tagu <head>) se hlavně uplatňuje import css stylesheetů a externích skriptů. Ačkoliv se styly i skripty dají psát přímo u konkrétních věcí ke kterým se vztahují, doporučuji je spíše importovat z důvodu udržení přehlednosti. Další důležitou věcí, která se zapisuje do hlavičky je <title> – titulek stránky. Dále se do hlavičky zapisují <meta> tagy. To se týká hlavně vyhledávačů a zobrazování stránky v nich.

Tag <body> obsahuje celý další obsah stránky, zjednodušeně to, co už opravdu vidíme. Odstavce s textem, obrázky a celkový obsah stránky.

One Response to “Struktura HTML”

Leave a Reply