HTML5 místo XHTML

HTML5 místo XHTML

Po vydání XHTML 1 začalo W3C pracovat na XHTML 2. Jelikož ale zatím nic nového nepřinášelo, vývojáři prohlížečů začali implementovat nové funkce. Po několika letech se tak začalo zdát, že XHTML 2 je nudné a nerealistické. Byla utvořena speciální skupina zvaná Web Hypertext Application Technology Working Group (Pracovní skupina webové hypertextové aplikační technologie), která začala vyvíjet novou specifikaci. Po době rozhodování W3C určilo, že se web bude vyvíjet postaru směrem HTML, vývoj XHTML 2 byl zastaven a HTML5 se stalo novou specifikací pro moderní web. Jeho vývoj a implementace do prohlížečů je pomalá a stále není jeho finální specifikace vydána.

 

Přehled prvků v HTML5 (k únoru 2014):

všechny prvky nejsou zatím implementovány do prohlížečů, jde jen o oficiální specifikaci
některé tagy z HTML 4.01, které jsou v HTML5 označené jako 
obsolete (staré), zde nejsou obsaženy

<a>

<abbr>

<address>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<bdi>

<bdo>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<data> navrhováno WHATWG, ale není v oficiální specifikaci W3C

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dialog>

<div>

<dl>

<!DOCTYPE>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<footer>

<form>

<h1> – <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu> předefinováno

<meta>

<meter>

<nav>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s> předefinováno

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

Leave a Reply