První verze HTML

První verze HTML

Za první verzi HTML se považuje verze HTML 1 vytvořená kolem roku 1990 Tim Berners-Lee jako jednoduché vylepšení pro internet (tehdy to bylo ještě téměř nic nebylo). Novinka oproti předchozím metodám byla, že šlo formátovat text a hlavně vkládat obrázky přímo do textu. Tato verze se ale moc neujala a svět žil dál bez webu.

O několik let později se začalo přemýšlet, že na tom něco bude, a zrodily se dvě vylepšení – HTML 1.1 od tehdejšího významného prohlížeče Netscape a HTML 2.0 od nově vytvořené organizace W3C. Ta verze už obsahovala základní možnosti co známe dnes, například změna barvy pozadí, formuláře (ale s omezeným počtem prvků), tabulky nebo různé fonty. Verze se ujala a brzy ji začaly podporovat používané prohlížeče jako Lynx nebo Mozaic, Netscape a Microsoft si do svých prohlížečů přidali i nové funkce.

V tuto chvíli je Netscape jasným vítězem v prohlížečích právě díky jeho novým funkcím. Ostatní prohlížeče se ho snažily napodobit, ale nebylo to jednoduché a vznikaly tak meziprohlížečové problémy. Toho si ovšem někdo všiml a pokusil se tak vytvořit nový standard – HTML 3.0. Ale ani ten se prohlížečům moc nedařilo implementovat a po chvíli se od zavádění HTML 3.0 upustilo. Nové prvky ovšem nezmizely, ale přenesly se do nového oficiálního vydání HTML 3.2.

 

Přehled prvků HTML 1:

<A>

<ADDRESS>

Base Address (skutečně bez závorek)

<DD>

<DIR>

<DL>

<DT>

<H1> – <H6>

<HP1>, <HP2> a další

<ISINDEX>

<LI>

<LISTING>

<MENU>

<NEXTID>

<P>

<PLAINTEXT>

<TITLE>

<UL>

 

Přehled prvků HTML 2:

<A>

<ADDRESS>

<AREA>

<B>

<BASE>

<BLOCKQUOTE>

<BODY>

<BR>

<CAPTION>

<CITE>

<CODE>

<COL>

<COLGROUP>

<DD>

<DFN>

<DIR>

<DL>

<!DOCTYPE>

<DT>

<EM>

<FORM>

<H1> – <H6>

<HEAD>

<HR>

<HTML>

<I>

<IMG>

<INPUT>

<ISINDEX>

<KBD>

<LI>

<LINK>

<MAP>

<MENU>

<META>

<NEXTID>

<OL>

<OPTION>

<P>

<PRE>

<SAMP>

<SELECT>

<STRIKE>

<STRONG>

<TABLE>

<TBODY>

<TD>

<TEXTAREA>

<TFOOT>

<TH>

<THEAD>

<TITLE>

<TR>

<TT>

<U>

<UL>

<VAR>

<XMP> (již během HTML 2 považováno za zastaralé)

Leave a Reply