HTML 3.2

HTML 3.2

Jednotlivé prohlížeče sice vyvíjely různé nové technologie, ale většinou se vzájemně neshodly a bylo tak potřeba vytvořit nový obecný standard. A toho se ujala dříve založená organizace W3C, která ve spolupráci s prohlížeči vytvořila specifikaci HTML 3.2. Ačkoli toho neobsahovala tolik nového, ujala se a byla implementována do většiny prohlížečů, a je tam implementována dodnes.

Přesto, že spolupracovala s prohlížeči, se do specifikace velká část technologií nedostala, jako třeba frames, které některé prohlížeče implementovaly samy a některé počkali do příští verze HTML 4. Zajímavostí je, že ve specifikaci se již vyskytovala podpora pro CSS, což ale prohlížeče neimplementovaly.

 

Přehled prvků HTML 3.2:

<A>

<ADDRESS>

<AREA>

<B>

<BASE>

<BASEFONT>

<BIG>

<BLOKQUOTE>

<BODY>

<BR>

<CAPTION>

<CENTER>

<CITE>

<CODE>

<DD>

<DIR>

<DIV>

<DL>

<!DOCTYPE>

<DT>

<EM>

<FONT>

<FORM>

<H1> – <H6>

<HEAD>

<HR>

<HTML>

<I>

<IMG>

<INPUT>

<ISINDEX>

<KBD>

<LI>

<LINK>

<MAP>

<MENU>

<META>

<OL>

<OPTION>

<P>

<PRE>

<S>

<SCRIPT>

<SELECT>

<SMALL>

<STRIKE>

<STRONG>

<STYLE>

<SUB>

<SUP>

<TABLE>

<TD>

<TEXTAREA>

<TH>

<TITLE>

<TR>

<TT>

<U>

<UL>

<VAR>

One Response to “HTML 3.2”

Leave a Reply