article – HTML tag

article Párový blokový HTML5 tag article se vystihuje sám svým názvem – článek na webu. Může tedy jít o jakoukoli opakovatelný kus stránky jako příspěvky do fóra, blogové články nebo novinové články a podobně. Prohlížeče ho nijak zvláštně nestylují a je ve všech podporován. <article> Article je párový HTML tag. Označuje článek. </article>

base – HTML tag

base Nepárový HTML tag base patří mezi velice staré tagy a pomocí atributu href slouží k označení základní URL adresy pro odkazy a směřování na aktuální stránce. Správně by měl být pouze jeden. <base href=“http://www.htmlkody.info/“> Pokud jste tag stále nepochopili, zde je podrobně rozebrán další příklad: <base href=“http://www.htmlkody.info/“> <img src=“logo.png“> Base říká, že všechny relativní adresy v dokumentu…

address – HTML tag

address Address je jednoduchý párový blokový HTML tag a slouží k označení kontaktních údajů. Prohlížeče ho obvykle stylují kurzívou. <address> Můžete nás najít na html-kody.info. </address> Stejného vizuálního efektu samozřejmě docílíme pomocí tagu i, ale ten nenese tu sémantickou informaci. <i> Můžete nás najít na html-kody.info. </i>

abbr – HTML tag

abbr Párový HTML tag abbr je značně nepoužívaný, přesto však zajímavý tag. Označuje zkratku a nabízí možnost její vysvětlení pomocí atributu title. Abbr je <abbr title=“hypertext markup language“>HTML</abbr> tag. Různé prohlížeče ho zobrazují různě (nejčastěji bez odlišení nebo tečkovaně podtržený), takže je dobré si ho pomocí CSS dostylovat. Abbr je <abbr style=“text-decoration:underline“>HTML</abbr> tag.

map – HTML tag

map Párový HTML tag map slouží k vytvoření klikací mapy. Jde většinou o vložený (inline) prvek a aby měl smysl, měl by obsahovat libovolný počet area elementů, které určují samotné klikatelné oblasti. <map> <area shape=“rect“ coords=“18,20,60,40″> </map> Pomocí atributu name můžeme ke klikací mapě přiřadit obrázek (definovat jméno). Name by mělo obsahovat stejné, jako případný atribut id. <map name=“klm“ id=“klm“> <area shape=“rect“ coords=“18,20,60,40″>…

hr – HTML tag

hr Napárový HTML element hr ve dřívějších verzích HTML reprezentoval podélnou čáru. Většina prohlížečů to stále tak zobrazuje, ale dnes oficiálně slouží jako sémantický oddělovač odstavců. <p>HTML kody</p> <hr> <p>Ty nejlepší HTML kody pro vaši stránku.</p> Dříve přijímal tag atributy align, noshade, size, width a color, nyní nemá žádné atributy.

details – HTML tag

details Párový HTML5 tag není je jeden z tagů, které prohlížeče skutečně zobrazují tak, jak by jiný element nedokázal – slouží k zobrazení objektu, který může uživatel rozkliknout a získat tak více informací. Zatím tohoto efektu nelze docílit pomocí CSS a funguje jen v Chromu. HTML kody <details>Ty nejlepší HTML kódy pro Vaši stránku.</details> Tag obsahuje nepovinný…

del – HTML tag

del Párový HTML tag del je nepoužívaný, ale přesto už dlouho zavedený tag, který označuje odstraněný text. Vizuálně ho prohlížeče zobrazují obvykle stejně jako s – přeškrtlý. Každý den se mažu <del>zeleným</del> gelem. Navíc má tag dva oficiální, ale ještě méně používané, atributy cite pro adresu na poznámku proč odstraněno a datetime pro čas odstranění (ve standardním formátu).

small – HTML tag

small Párový HTML tag small slouží ve starších verzích HTML k jednoduchému zmenšení písma. Pokud bude tag vícekrát za sebou, písmo se ještě zmenší. <p>Byl jsem v obchodě. <small>(koupil jsem si maliny)</small></p> Takto tag ve většině prohlížečů stále funguje, ale jeho HTML5 specifikace říká něco jiného – tag označuje nevýrazné poznámky nebo copyright. <p>Zlepšete si Váš web. Ty…

aside – HTML tag

aside HTML tag aside je jeden z nových HTML5 prvků pro strukturu textu – není ho tedy nutné využít, neumí sám o sobě nic jiného než div. Jeho použití je definováno, jak z názvu vyplývá, jako obsah příliš nesouvisející s hlavním obsahem. Například postranní informace, reklama, poznámky a podobně. <p>Na našem webu najdete několik stovek článků o HTML*.</p>…