article – HTML tag

article

Párový blokový HTML5 tag article se vystihuje sám svým názvem – článek na webu. Může tedy jít o jakoukoli opakovatelný kus stránky jako příspěvky do fóra, blogové články nebo novinové články a podobně. Prohlížeče ho nijak zvláštně nestylují a je ve všech podporován.

<article>
 Article je párový HTML tag. Označuje článek.
</article>

Leave a Reply