map – HTML tag

map

Párový HTML tag map slouží k vytvoření klikací mapy. Jde většinou o vložený (inline) prvek a aby měl smysl, měl by obsahovat libovolný počet area elementů, které určují samotné klikatelné oblasti.

<map>
 <area shape="rect" coords="18,20,60,40">
</map>

Pomocí atributu name můžeme ke klikací mapě přiřadit obrázek (definovat jméno). Name by mělo obsahovat stejné, jako případný atribut id.

<map name="klm" id="klm">
 <area shape="rect" coords="18,20,60,40">
</map>
<img usemap="#klm">

více rad, jak tvořit klikací mapy, naleznete ve článku o tagu area

Leave a Reply