base – HTML tag

base

Nepárový HTML tag base patří mezi velice staré tagy a pomocí atributu href slouží k označení základní URL adresy pro odkazy a směřování na aktuální stránce. Správně by měl být pouze jeden.

<base href="http://www.htmlkody.info/">

Pokud jste tag stále nepochopili, zde je podrobně rozebrán další příklad:

<base href="http://www.htmlkody.info/">
<img src="logo.png">

Base říká, že všechny relativní adresy v dokumentu budou začínat http://www.htmlkody.info/. Obrázek má uvedenu adresu pouze logo.png. Pokud bychom byli na stránce kupříkladu htmlkody.info/html/article, adresa obrázku by byla interpretována jako htmlkody.info/html/logo.png. Díky definici základní adresy v base však bude interpretován jako htmlkody.info/logo.png – relativní adresa se přiloží ne k cestě k aktuálnímu dokumentu, jako by to bylo bez base, ale k adrese definovanou v base.

Leave a Reply