var – HTML tag

var

Párový HTML tag var slouží jako označení matematické nebo programovací proměnné.

Vypočítejte rovnici: 1 + <var> x </var> = 17

Tag není v obvykle používaných prohlížečích nijak zvláštně stylován a z logiky věci většinou nemá ani sémantický smysl, takže ho obvykle můžeme vypustit:

Vypočítejte rovnici: 1 + x = 17

Leave a Reply