Přehrávač hudby na web

Přehrávač hudby na web

 

Pokud si chce zprovoznit přehrávač hudby na web, není nic jednoduššího, zde máte kód s přehrávačem ( nezapomeňte doplnit kód o informace kde se zvuk nachází, atd… )

 

Kód:

<object width=“480″ height=“25″ classid=“clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ codebase=“http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″><param name=“FlashVars“ value=“playerID=1&amp;soundFile=adresa hudby“ /><param name=“quality“ value=“high“ /><param name=“menu“ value=“true“ /><param name=“wmode“ value=“transparent“ /><param name=“src“ value=“cesta“ /><embed width=“470″ height=“24″ type=“application/x-shockwave-flash“ src=“Cesta k hudbě“ FlashVars=“playerID=1&amp;soundFile=cesta k hudbě“ quality=“high“ menu=“true“ wmode=“transparent“ /></object>

 

 

Ukázka:

 

Leave a Reply