Hodiny na web

Hodiny na web

 

Surfujete na internetu a často zapomenete kolik je hodin? Snad vám pomohou Hodiny na web, které si můžete vložit na svůj web po zkopírování následujícího kódu:

 

<object width=“130″ height=“95″ classid=“clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ codebase=“http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″ bgcolor=“#FFFFFF“><param name=“pluginspage“ value=“http://www.macromedia.com/go/getflashplayer“ /><param name=“src“ value=“http://www.bestpage.cz/hodiny/3D_dig.swf“ /><param name=“_fcksavedurl“ value=“http://www.bestpage.cz/hodiny/3D_dig.swf“ /><param name=“quality“ value=“high“ /><param name=“wmode“ value=“transparent“ /><param name=“menu“ value=“false“ /><embed width=“130″ height=“95″ type=“application/x-shockwave-flash“ src=“http://www.bestpage.cz/hodiny/3D_dig.swf“ pluginspage=“http://www.macromedia.com/go/getflashplayer“ _fcksavedurl=“http://www.bestpage.cz/hodiny/3D_dig.swf“ quality=“high“ wmode=“transparent“ menu=“false“ bgcolor=“#FFFFFF“ /></object>

 

Ukázka:

 

Leave a Reply