i – HTML tag

i

V původním smyslu, a stále takto použitelný, označuje tento tag text psaný kurzívou (italic).

Následující slovo je kurzívou: <i> kur </i>

Je nutno si uvědomit, že dnes, když je HTML určeno pouze pro sémantiku, takže pokud chcete mít web moderní, je lepší dokázat tohoto výsledku pomocí CSS.

Následující slovo je kurzívou: <span style="font-style:italic"> kur </span>

Tag ovšem, stejně jako bu, nabyl v HTML5 nového významu – měl by být použit pro text v jiném jazyce, název a podobně.
Navíc by měl být použit pouze, pokud se nehodí do jiného podobného tagu jako emstrongmarkcite nebo dfn.

Kur řekl <i> kvá kvá </i> a my jsme mu pořád nerozumněli.

Leave a Reply