area – HTML tag

area

Tag area je součástí klikací mapy – definuje klikatelnou oblast. Lze použít pouze mezi tagy map a je nepárový.

Nejdůležitější atributy jsou shape, který definuje tvar – rect je obdélník, circle kruh a poly polygon (víceúhelník), a dále coords, což definuje souřadnice (umístění) tvaru, jejich formát je pro každý tvar jiný.

<map>
 <area shape="rect" coords="18,20,60,40">
</map>

A na co by byl definovaný tvar, když by v něm nebyl definovaný odkaz. Není to sice podle specifikace nutné, ale prakticky se to určitě použije – ostatní atributy jsou stejné, jako u tagu a. Zejména tedy href jako adresa odkazu, target jako okno odkazu a HTML5 atributy download nebo rel. Nezapomeňte také, že pokud specifikujete href, mělo by být také specifikováno alt jako alternativní text (podobně jako u obrázku img).

Elementů area se samozřejmě může v klikací mapě nacházet více.

<map>
 <area shape="rect" coords="18,20,60,40" href="http://html-kody.info" alt="HTML kody">
 <area shape="circle" coords="30,30,20" href="http://html-kody.info" target="_blank" alt="HTML kody">
</map>

One Response to “area – HTML tag”

Leave a Reply