wbr – HTML tag

wbr

Tag wbr byl poprvé implementován v Internet Exploreru 5 a časem se dostal i do HTML5 specifikace. Jde o nepárový tag s velice zvláštní funkcí – označuje místo, kde se text může zalomit, tedy jakousi neviditelnou mezeru.

 

Praktická ukázka pro pochopení:

Nejnedevětadevadesaterokrát<wbr>roznásobovatelnějšími

Pokud bychom toto dlouhé slovo vložili do malé oblasti, mohlo by způsobit grafické chyby (přesahovalo by), nebo by se zalomilo na nějakém nevhodném písmenu. Pomocí tohoto tagu jsme však dokázali, že pokud by bylo nutné slovo rozdělit, rozdělilo by se právě v místě tagu, ale pokud rozdělení není nutné, v místě tagu se nic nezobrazí – slovo bude v celku.

Leave a Reply