source – HTML tag

source

Nepárový HTML5 tag source slouží k definici zdrojů v tagu audio video. Teoreticky nevyžaduje žádný obsah.

<audio src="aud.ogg">
 <source>
</audio>

V tomto případě ovšem neměl naprosto žádný význam, takže je potřeba použít atribut src k přiřazení adresy média a je dobré také definovat formát pomocí atributu type.

<audio>
 <source src="aud.ogg" type="audio/ogg">
 <source src="aud.webm" type="audio/webm">
</audio>

Prohlížeč si tak vybere nejvhodnější formát (většinou první podporovaný) a tak můžeme docílit přehrání média ve většině prohlížečů.

Leave a Reply