CSS Tutoriál IV. – Třídy a identifikátory

CSS Tutoriál IV. – Třídy a identifikátory

V tomto díle se podíváme na třídy a identifikátory, jak je používáme, jak se zapisují a jaký mají pro nás v praktickém použití význam.

Pro bližší specifikaci vlastností se používají tzv. třídy nebo identifikátory. Pokud například máme na stránkách více sekcí, u kterých chceme jinou barvu písma nebo jinou velikost, použijeme na to třídy. Jako další použití by se dalo zmínit například to, že si můžeme vytvořit vlastní styl např. poznámek, podtitulů, nadpisů. Zápis třídy například vypadá takto:

.jmeno_tridy {color:black; font-size: 14px;}

Nejdůležitější je nezapomenout na tečku před jménem třídy. Když pak chceme k nějakému elementu třídu přiřadit, použijeme atribut class.

<p class="jmeno_tridy">Tento text bude psaný černě a bude mít velikost 14 px</p>

Na jednu třídu může připadat mnoho různých elementů, všechny z nichž budou zformátovány stejně. K identifikátoru bychom ale měli přiřazovat pouze jeden element. Identifikátory mají menší prioritu pro skripty než třídy a určují jeden konktrétní element stránky. Jako příklad použití identifikátoru:

#jmeno_identifikatoru {color: red; font-size:16 px;}

Před jméno identifikátoru stačí napsat #. Při použití v html napíšeme atribut id.

<p id="jmeno_identifikatoru">nějaký text, který chcete upravit </p>

Hlavní teorii o CSS bychom měli mít za sebou a můžeme se pustit do samotných vlastností a jejich hodnot, v příštím díle to hlavní – pozicování na stránce.

Leave a Reply