Svislá načítací lišta

Svislá načítací lišta

Kromě standardu HTML5 vznikají i nyní další vlastní metody prohlížečů, například tato vertikální (svislá) načítací lišta dělaná pomocí HTML5 tagu a CSS3 vlastnosti oriantace (tedy nikoli pomocí CSS tranformace).

Jde o funkci specifickou pro prohlížeč Mozilla Firefox a není v žádných oficiálních standardech, v ostatních prohlížečích se může zobrazit různě.

 

Kód:

<progress max=100 value=60 style="-moz-orient:vertical"></progress>

 

Ukázka:

 

Leave a Reply