Padající sníh

HTML Kody – Padající sníh

 Padající sníh

Kód:

<!-- This Script is from www.html.over.cz, Coded by: Krishna Eydatoula-->
<script>
// Set the number of snowflakes (more than 30 - 40 not recommended)
var snowmax=35
// Set the colors for the snow. Add as many colors as you like
var snowcolor=new Array("#aaaacc","#ddddFF","#ccccDD")
// Set the fonts, that create the snowflakes. Add as many fonts as you like
var snowtype=new Array("Arial Black","Arial Narrow","Times","Comic Sans MS")
// Set the letter that creates your snowflake (recommended:*)
var snowletter="*"
// Set the speed of sinking (recommended values range from 0.3 to 2)
var sinkspeed=0.6
// Set the maximal-size of your snowflaxes
var snowmaxsize=22
// Set the minimal-size of your snowflaxes
var snowminsize=8
// Set the snowing-zone
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing 
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=3
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CONFIGURATION ENDS HERE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
var x_mv=new Array();
var crds=new Array();
var lftrght=new Array();
var browserinfos=navigator.userAgent 
var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
var ns6=document.getElementById&&!document.all
var opera=browserinfos.match(/Opera/) 
var browserok=ie5||ns6||opera

function randommaker(range) { 
 rand=Math.floor(range*Math.random())
 return rand
}

function initsnow() {
 if (ie5 || opera) {
 marginbottom = document.body.clientHeight
 marginright = document.body.clientWidth
 }
 else if (ns6) {
 marginbottom = window.innerHeight
 marginright = window.innerWidth
 }
 var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize
 for (i=0;i<=snowmax;i++) {
 crds[i] = 0; 
 lftrght[i] = Math.random()*15; 
 x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10;
 snow[i]=document.getElementById("s"+i)
 snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)]
 snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize
 snow[i].style.fontSize=snow[i].size
 snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)]
 snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5
 if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
 if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
 if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
 if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
 snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size)
 snow[i].style.left=snow[i].posx
 snow[i].style.top=snow[i].posy
 }
 movesnow()
}
function movesnow() {
 for (i=0;i<=snowmax;i++) {
 crds[i] += x_mv[i];
 snow[i].posy+=snow[i].sink
 snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]);
 snow[i].style.top=snow[i].posy

 if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){
 if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
 if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
 if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
 if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
 snow[i].posy=0
 }
 }
 var timer=setTimeout("movesnow()",50)
}
for (i=0;i<=snowmax;i++) {
 document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>")
}
if (browserok) {
 window.onload=initsnow
}
</script>

3 Responses to “Padající sníh”

  1. Míša

    Nevím proč, ale vždycky , když jsem toto dala do HTML kódu na stránku (Dokonce jsem to zkoušela na dvě rozdílné), ale se akorát ukázal odkaz této stránky -.-

Leave a Reply