Odkazy v HTML

HTML Kody – Odkazy v HTML

Poznáme 2 tipy textových odkazov. Bežný textový odkaz a odkaz s nofollow. Odkaz s noffolow je taký odkaz, ktorý prehliadače ignorujú berú ho ako keby tam ani vlastne nebol.

Bežný textový odkaz

Kód:

 <a href="http://www.htmlkody.html">nejaký text</a>

Ukázka:

nejaký text

Odkaz s noffolow

Kód:

 <a href="http://www.htmlkody.info" rel="nofollow">Nejaký text</a>

Ukázka:

Nejaký text

Leave a Reply