Komentáře

Komentáře

Komentáře popisují části zrojového kódu HTML. Nemají žádný vliv na zobrazení Vaší stránky, ale pomohou Vám při psaní a editování HTML dokumentu. Protože si pomocí  jich můžete udělat poznámku rovnou do HTML dokumentu, kterou ale při zobrazení nikdo neuvidí. Lze tak jednoduše schovat celá část textu, u ktrého si nejste jisti, zdali se tam bude hodit nebo ne. Stačí daný text označit značkami <!– a –> a prohlížeč ho nebude zobrazovat. Bude se chovat jako by tam nebyl. A pokud by jsme si rozmysleli, že text chceme zobrazit, stačí jen zančky smazat. V praxi to vypadá takto:

<body>
Tento text je na stránce vidět. <!--Ale tento již nikoliv, protože je to komentář a prohlížeč ho nezobrazuje.--> A tento text je opět vidět.
</body>

Snímek obrazovky 2013-09-29 v 21.30.32

One Response to “Komentáře”

Leave a Reply