Kočičí animace

Kočičí animace

Pokud jste vlastníkem webu o kočkách, nebo prostě kočičím nadšencem, určitě vás zaujme následující kód, který vám na stránkách zobrazí Kočičí animace, na které je kočka, která pohybuje hlavou ve směru pohybu kurzoru a mňouká.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" title="Toy Cat" height="400" width="330"><param name="movie" value="http://www.crazyprofile.com/Toy_cat/maukie.swf"> <param name="quality" value="high"> <param name="wmode" value="transparent"> <embed src="http://www.crazyprofile.com/Toy_cat/maukie.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="400" width="330"> </object>

Leave a Reply