HTML 5 – Úvod

HTML 5 – Úvod

Tento úvod pojednává o tom co je HTML, jeho klady, zápory, co po něm můžete chtít a co po něm chtít nemůžete. HTML, jak už asi víte, je programovací jazyk s kterým se programují weby (zkratka HTML znamená Hyper Text Markup Language). Je to jeden ze základů programování, bez kterých při tvorbě webů se prostě a jednoduše neobejdete.

HTML se píše do takzvaných tagů, které se ukládají do dokumentů (s příponami: .html, .php, a podob…. sami si jich můžete všimnout když se v prohlížeči podíváte na url adresu webových stránek např: http://www.nazevstranek.cz/nejakaslozka/ INDEX.PHP; dají se vytvořit ve většině textových editorů, např: notepad++).

A jak vlastně takové HTML tagy fungují? Je to jednoduché, internetový prohlížeč jednoduše přeloží tag a výsledek zobrazí (proto jsou problémy se staršími prohlížeči které špatně zobrazují obsah webu). Jestli že napíšete, že se má zobrazit obrázek (<img src=“xxx.jpg“> ( při čemž img označuje že se jedná o obrázek a src určuje kde se obrázek nachází, ale o tom až později…)), prohlížeč si tuto informaci přeloží a zjistí že má zobrazit obrázek, který se jmenuje xxx.jpg a který je uložený tam a tam…

Pro vytvoření jednoduchého informačního webu si s HTML vystačíte, umožní vám vkládat na svůj web texty, obrázky, animace, odkazy, a spoustu dalšího… Po HTML však nemůžete chtít, aby si například uložil nějakou informaci, s kterou by pak dále pracoval a všeobecné interaktivitě webu také moc nedá…..

HTML bych označil asi jako nejjednodušší programovací jazyk, je totiž hodně tolerantní v jeho správném zápisu (není však vždy zcela validní, ale fungovat bude). HTML toleruje například velikost písmen ( nezáleží jestli napíšete <html> nebo <HTML> nebo dokonce <HtmL> .HTML také nebere ohled na zarovnání tagů ( je jedno jestli napíšete

<body> tělo stránky </body> a nebo <body>

tělo stránky

</body>), atd…

To je na úvod asi vše…. Více se dozvíte v následujících kapitolách této knihy. Příště se podíváme na některé internetové prohlížeče a jejich historii.

Leave a Reply