Formátovací značky v HTML

Formátovací značky v HTML

Dokument HTML se liší od klasického dokumentu tím, že obasahuje navíc informace o vzhledu a formátu stránky mimo samotného obsahu, tyto informace jsou použitelné jen pro prohlížeč a normální uživatel je nevidí. Tyto informace se předávají pomocí značek uzavřených mezi znaky < >. Např. <html>. K většině značkám existuje také jejich protějšek, který říká, kdy končí jejich platnost. Konec lze poznat jednoduše pomocí lomítka před názvem značky. Např. </html>

Tyto značky jsou také nazývány jako tagy nebo elementy a jejich používání tvoří základ tvorby webových stránek v HTML. U některých značek lze vložit tzv. doplňující atribut, který upřesňuje význam značky. Vkládá se mezi jméno značky a znak  >. Jako příklad udám značku <hr>, která vkládá vodorovnou čáru, přes celý HTML dokument. Pokud ale chceme mít čáru jen 40 pixelů, lze značku doplnit atributem nastavující čáru  <hr width=“40″>  Teď nám tedy prohlížeč zobrazí přesnou délku čáry.

Leave a Reply