Jak vložit Flash na web?

Jak vložit Flash na web?

Flash je dnes nedílnou součástí všech webových stránek. Pomocí něj vkládáme různé animace, videa, hry, cokoliv. Jak jej ale na webové stránky dostaneme?

V zásadě existuje více způsobů jak flash na stránku volit. To, který z nich je však nejvalidnější je poměrně sporné téma. V zásadě nejpoužívanější způsob je pomocí tagu <object>. Tento způsob ale již html5 podle některých specifikací považuje za zastaralý. Stejně ho ale podporuje a je nejpoužívanější i dodnes.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="550" height="400">

Pomocí classid nastavujeme o jaký typ se jedná a codebase nám určuje kde najít kód pro přehrátí tohoto prvku – tedy pro flash toto. Dále můžeme nastavit výšku a šířku. Tato první část kódu je následována parametry v podobě <param />. Povinně následuje

<param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />

Poté vkládáme samotný obsah pomocí:

<param name="src" value="flash.swf" />

Celý kód tedy vypadá takto:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="550" height="400">
<param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
<param name="src" value="flash.swf" />

Ovšem flash můžeme také vkládat pomocí <embed>. To je o něco jednodušší postup, který je ale také funkční.

<embed width="1000" height="500" type="application/x-shockwave-flash" src="flash.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />

Vždy musí být specifikovaný type=“application/x-shockwave-flash“. Stejně tak zůstává stejná i stránka pluginu. Měníme tedy jenom velikost.

 

 

Leave a Reply