„Poslední“ HTML 4

„Poslední“ HTML 4

I když HTML 3.2 fungovalo, obsahovalo mnoho nedostatků, a tak se W3C rozhodlo vydat další verzi HTML 4, která obsahovala mnoho možnosti pro vkládání do stránky, zlepšovala podporu javascriptu a hlavně dokázala, tentokrát úspěšně, implementovat CSS, kaskádové styly, díky čemuž urychlila vývoj webu.

Jako první překvapivě začal podporovat Internet Explorer 5, naopak tehdy často používaný Netscape Navigator měl neustále s CSS problémy.

HTML 4 přineslo standard, který se často používá i dnes, ale bylo vydáno uspěchaně, takže byla rok poté vydána opravná verze HTML 4.01, která napravila některé chyby, jako selected u políčka input. Navíc přišla se speciální volitelnou verzí strict, která například nesměla používat prvky označené za zastaralé.

Jelikož již bylo HTML dostatečné, bylo prohlášeno, že je to jeho poslední verze a dále se odebíralo směrem k XHTML.

 

Přehled prvků HTML 4.01:

<A>

<ABBR>

<ACRONYM>

<ADDRESS>

<APPLET> obsaženo kvůli kompatibilitě s javou, zastaralé

<AREA>

<B>

<BASE>

<BASEFONT> zastaralé

<BDO>

<BIG>

<BLOCKQUOTE>

<BODY>

<BR>

<BUTTON>

<CAPTION>

<CENTER> zastaralé

<CITE>

<CODE>

<COL> znovupřidáno z HTML 2

<COLGROUP> znovupřidáno z HTML 2

<DD>

<DEL>

<DIR> zastaralé

<DIV>

<DL>

<!DOCTYPE>

<DT>

<EM>

<FIELDSET>

<FONT> zastaralé

<FORM>

<FRAME>

<FRAMESET>

<H1> – <H6>

<HEAD>

<HR>

<HTML>

<I>

<IFRAME>

<IMG>

<INPUT>

<INS>

<ISINDEX> zastaralé

<KBD>

<LABEL>

<LEGEND>

<LI>

<LINK>

<MAP>

<MENU> zastaralé

<META>

<NOFRAMES>

<NOSCRIPT>

<OBJECT>

<OL>

<OPTGROUP>

<OPTION>

<P>

<PARAM>

<PRE>

<Q>

<S> zastaralé

<SAMP>

<SCRIPT>

<SELECT>

<SMALL>

<SPAN>

<STRIKE> zastaralé

<STRONG>

<STYLE>

<SUB>

<SUP>

<TABLE>

<TBODY> znovupřidáno z HTML 2

<TD>

<TEXTAREA>

<TFOOT> znovupřidáno z HTML 2

<TH>

<THEAD> znovupřidáno z HTML 2

<TITLE>

<TR>

<TT>

<U> zastaralé

<UL>

<VAR>

Leave a Reply