li – HTML tag

li

Párový HTML tag li označuje bod v seznamu. Umisťuje se do elementů ul ol.

<ul>
  <li>bod v seznamu</li>
</ul>

Jediný atribut value dokáže určit číselnou hodnotu zobrazenou v řazeném seznamu ol, v neřazeném seznamu nemá smysl.

<ol>
  <li>první bod</li>
  <li value="6">šestý bod</li>
</ol>

Leave a Reply