HTML 5 – doplňující lekce

HTML 5 – doplňující lekce

 

V dnešní lekci si povíme jen něco málo o historii HTML a jeho verzích….

 

Jsou různé oficiální verze HTML. Ideální by bylo, kdyby šel vývoj podle oficiálních specifikací, ale v praxi je potřeba se orientovat na podporu prohlížečů (zvlášť Exploreru).

Spolu s koncepcí www (World Wide Web) v roce 1990 navrhl Tim Berners-Lee koncepci HTML. Ten neměl žádné číslo verze, dnes ho však můžeme označovat jako HTML 1. Měl jen několik značek, které se udržely dodnes, a jediným prohlížečem byl WoldWideWeb, který samozřejmě HTML plně podporoval. Časem začaly vznikat další prohlížeče, které HTML zobrazovaly také.

Jelikož HTML nestačilo aktuálním potřebám, prohlížeče si začaly přidávat další tagy, ty byly ale u různých prohlížečů rozdílné, takže vcelku nepoužitelné. Proto byl v roce 1994 vydán standard HTML 2, který pochytal tagy v prohlížečích, zejména formuláře.

Poté se vyvinulo HTML 3, to se ale v prohlížečích neuchytilo a tak zaniklo.

Krátce nato vzniklo HTML 3.2, které začalo podporovat tabulky a všemožné barvy. To se uchytilo jen u Netscape Navigatoru 3 a Exploreru 3, takže v tuto chvíli se programátoři naučili, že nezáleží na specifikaci, ale na prohlížeči.

Následně vznikla verze HTML 4, která začala tagy zjednodušovat. Brzy ji však nahradilo HTML 4.01HTML 4.01 zavedlo několik nových tagů (div, span, …) a plně počítalo s kaskádovými

styly (CSS), takže označilo formátování přímo v HTML za zastaralé. Ovšem autoři webů si brzy zvykli pracovat s takovou kombinací HTML 3.2, 4.01 a CSS 1, kterou jim prohlížeče dovolovaly, a prohlížeče dovolovaly skoro všechno. Tato verze řekla, že se HTML nebude dále vyvíjet. Mělo být nahrazeno XHTMLem, což myslím nebyl dobrý nápad.

XHTML 1 bylo jen upravením původních značek HTML 4.01 tak, aby vyhovovaly normě XML, takže uzavírat tagy, psát je malými písmeny, apod. Některé prohlížeče XHTML čtou jako HTML, některé jako XML a podobně.

XHTML 1.1 zamítlo věci, které byly v XHTML 1 nedoporučené, absolutně oddělilo obsah (XHTML) od formy (CSS). V praxi to bylo úplně k ničemu a programátoři si toho moc nevšímali.

 

XHTML 2 byla největší hloupost. Některé tagy se rušily, některé se přidávaly a způsobilo by to úplný zmatek. Píšu způsobilo by, protože tato verze se naštěstí mezi prohlížeči neuchytila.

Od té doby se specifikace HTML ani XHTML nevyvíjely, šlo jen o vývoj CSS, vývoj prohlížečů a mizení zastaralých prohlížečů – to byla vždy největší událost.

V roce 2008 se začalo vyvíjet HTML 5. To obsahuje nové prvky (nav) a zjednodušuje jiné (z <meta http–equiv=’content-t….. se stalo <meta charset=’UTF-8′> ). Dnes je jeho podpora mezi prohlížeči neustále větší a větší, přesto ještě není stoprocentní. Je ale již jasné, že to je budoucnost HTML.

Leave a Reply