HTML editory

HTML editory

Editory pro tvorbu HTML můžeme v zásadě rozdělit do dvou kategorií – WYSIWYG editory a textové editory. První typ je anglická zkratka pro „What you see is what you get“ neboli „co vidíš, to dostaneš“. Znamená to, že v těchto editorech vidíme přímo vizuální podobu stránky, kterou tvoříme. V textových editorech naproti tomu, pouze vidíme html kód. Výhodou WYSIWYG editorů je, že na uživateli nepožadují takovou znalost HTML a stránky se tvoří velmi lehce. Nevýhodou ale je množství nadbytečného kódu, které můžou tvořit.

Textové editory jsou buď specializované přímo pro tvorbu HTML a nebo normální určené k tvorbě prostého textu. Ke tvorbě stránek tak nepotřebujeme v podstatě žádné specializované programy, ale stačí nám i obyčejný Poznámkový blok. I ve Wordu můžeme ukládat ve formátu .html nebo .htm. Musíme si tam ale všechno od první závorky napsat sami. Specializované editory mají tu výhodu, že nám (většina) předpřipravý alespoň základní „kostru“ a umožní nám tak rychlejší zápis.

Textový html editor

WYSIWYG editory nám zobrazí rovnou stránku, na které můžeme pomocí klikání upravit její vzhled jednoduše. User interface připomíná grafický editor a ovládání je většinou poměrně jednoduché. Je výhodné pro začátečníky.

WYSIWYG editor

 

 

Leave a Reply